Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland
Välkommen till Leader Gotland

ÅRSSTÄMMA 2014
Leader Gotlands föreningsstämma hålls den 9 april, 19.30, stora konferensen på Lövsta.

PROGRAM
18.00 bjuder Leader Gotland på en bit mat

18.45 Från regional utveckling till LLU, lokalt ledd utveckling
- Sofia Nordström, näringslivsenheten, Region Gotland
- Kjell Norman, landsbygdsenheten, Länsstyrelsen på Gotland
- Ola Lindvall, ordförande, Leader Gotland

19.30 Årsmöte

HANDLINGAR
Kallelse och dagordning
Verksamhetsplan 2014
Revisionsberättelse
Årsredovisning
Valberedningens förslag
Leader hjälper goda idéer på traven.
Leader Gotland har avsatt medel i olika så kallade paraplyprojekt, ett sätt att förenkla ansökan och möjligheterna att förverkliga idéer.

NÄRING - företagsutveckling i samverkan
EU-AFFÄRSMÖJLIGHETER - samverkan inom EU
GRODDEN - samverkansprojekt i bygden
MARK & HAV - för ett attraktivt landskap
TRIGGER - till ungdomar
SOCKENFIBER - Startpeng till lokalt fibernät

Information och mallar till ansökan hittar du i den vänstra kolumnen.


Leader är en strategi inom EUs landsbygdsprogram 2007- 2013.
Har du en projektidé som syftar till att utveckla Gotlands landsbygd och vill
arbeta i Leadermetoden? Då kan Leader Gotland bli en av dina samarbetspartners.

Leader Gotland är en ideell förening, vars styrelse, LAG (Lokal aktionsgrupp)
med bred representation av olika aktörer i samhället, beslutar om tilldelning av projektmedel.

Låt vår hemsida bli en hjälp i ditt arbete.

Leader Gotland har sitt kansli på Lövsta Landsbygdscentrum i Roma,
där kan du också få råd och hjälp kring ditt projekt.
Välkommen!

AKTUELLT

Leader gör skillnad!
Att driva Leaderprojekt stärker det sociala kapitalet i en bygd. Det skapas nya arenor och kontakter för den lokala utvecklingen. Engagemanget ökar och påverkar den lokala identiteten positivt. Det här visar en nyligen genomförd utvärdering i leaderområdena i sydost.

Fortsätt läsa

Kalendarium
MARS
19 AU-möte

APRIL
8 Landsbygdsnätverkets möte i Stockholm
9 Föreningsstämma
14 AU-möte
29 LAG-möte

MAJ
16-18 Landsbygdsriksdag i Sandviken
Ett LAG:arbete på Leader Gotland
Leaders styrelse LAG arbetar med en strategisk satsning för att bli ordentligt insatta i samhällsplanering, infrastruktur, boende och lokal ekonomi. Utgångspunkten är gemensamt ansvar för långsiktig och hållbar landsbygdsutveckling.

Startstöd till sockenfiber
Ni kan nu få upp till 15.000 kronor i startstöd per förening. Ansökningsblankett finns på www.bredbandgotland.se. Har du frågor kontakta Leaders kansli, telefon 20 38 90.
Läs mer här

Ungdomsprojekt
Har du en idé som du vill genomföra ?
Är du högst 25 år?
Genom ungdomsprojektet Trigger kan du få möjlighet att
förverkliga dina planer.
Kontakta Mona på tel: 20 38 91 så berättar vi mera om hur Leader kan bli din samarbetspartner

Information om Leader
Skall ni arrangera ett möte i socknen, föreningen eller i någon annan grupp, där ni vill ha information om Leader ?
Kontakta Leaderkansliet så planerar vi gemensamt!

LAG möten
LAG har följande mötesdatum:

Måndag 10 februari
Tisdag 29 april

Medlemskap i Leader Gotland
Organisationer, föreningar och privatpersoner som "stöder den antagna Leaderplanens syfte och mål och vill göra detta genom att aktivt arbeta för landsbygdens utveckling" kan ansöka om medlemskap i föreningen Leader Gotland.
Mer info under fliken Föreningen.