Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland
Välkommen till Leader Gotland

Det går inte att söka projektmedel från Leader Gotland längre!
Leader Gotland har från och med 1 juli 2015 stängt kontoret på Lövsta. En del sysslor kommer även fortsättningsvis att behöva göras och LAG (styrelsen) med arbetsutskott sköter tills vidare löpande arbete.

För vidare information går det bra att kontakta

Ordförande Ola Lindvall
mail: lindvall.ola@telia.com
telefon: 38169

Vice ordförende Eva Gahnström
mail: eva@ytlings.se
telefon: 272702


Utvecklingsstrategi, Lokal ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020
Gotland har nu lämnat in strategin för Lokal ledd utvecklingHär kan du ladda ner strategin. Besöka gärna www.utvecklagotland.se.se
Den nya föreningen heter Leader Gute och det går (förhoppningsvis) att lämna in projektansökningar från 1/1 2016.

ÅRSSTÄMMA 2015
VÄLKOMMEN till Leader Gotlands årsstämma 9 april 2015.
PLATS: Gotland Grönt Centrum, Lövsta
TID: 19.30.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 mars 2015.
HANDLINGAR:
Kallelse och dagordning
Program
Årsredovisning
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2015
Revisionsberättelse

AKTUELLT

Leader gör skillnad!
Att driva Leaderprojekt stärker det sociala kapitalet i en bygd. Det skapas nya arenor och kontakter för den lokala utvecklingen. Engagemanget ökar och påverkar den lokala identiteten positivt. Det här visar en nyligen genomförd utvärdering i leaderområdena i sydost.

Fortsätt läsa

Kalendarium
25 november kl 19 stora konferensen, Lövsta.
Välkommen att vara aktiv deltagare i remissrundan för Utvecklingsstrategi för lokal ledd utveckling genom leadermetoden för Gotland 2014-2020.

10 december kl 19.00, stora konferensen, Lövsta.
LAG-möteEtt LAG:arbete på Leader Gotland
Leaders styrelse LAG arbetar med en strategisk satsning för att bli ordentligt insatta i samhällsplanering, infrastruktur, boende och lokal ekonomi.

Utgångspunkten är gemensamt ansvar för långsiktig och hållbar landsbygdsutveckling.

Startstöd till sockenfiber
Ni kan nu få upp till 15.000 kronor i startstöd per förening.

Ansökningsblankett finns på www.bredbandgotland.se.

Har du frågor kontakta Leaders kansli, telefon 20 38 90.
Läs mer här

Ungdomsprojekt
Har du en idé som du vill genomföra ?
Är du högst 25 år?

Genom ungdomsprojektet Trigger kan du få möjlighet att förverkliga dina planer.

Kontakta Mona på tel: 20 38 91 så berättar vi mera om hur Leader kan bli din samarbetspartner!

Information om Leader
Skall ni arrangera ett möte i socknen, föreningen eller i någon annan grupp, där ni vill ha information om Leader?

Kontakta Leaderkansliet så planerar vi gemensamt!

Medlemskap i Leader Gotland
Organisationer, föreningar och privatpersoner som "stöder den antagna Leaderplanens syfte och mål och vill göra detta genom att aktivt arbeta för landsbygdens utveckling" kan ansöka om medlemskap i föreningen Leader Gotland.

Mer info under fliken Föreningen.