Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland Projekt i Leader Gotland
Välkommen till Leader Gotland

Leader hjälper goda idéer på traven.
Leader Gotland har avsatt medel i olika så kallade paraplyprojekt, ett sätt att förenkla ansökan och möjligheterna att förverkliga idéer.

NÄRING - företagsutveckling i samverkan
EU-AFFÄRSMÖJLIGHETER - samverkan inom EU
GRODDEN - samverkansprojekt i bygden
MARK & HAV - för ett attraktivt landskap
TRIGGER - till ungdomar
SOCKENFIBER - Startpeng till lokalt fibernät

Information och mallar till ansökan hittar du i den vänstra kolumnen.

Leader är en strategi inom EUs landsbygdsprogram 2007- 2013.
Har du en projektidé som syftar till att utveckla Gotlands landsbygd och vill arbeta i Leadermetoden? Då kan Leader Gotland bli en av dina samarbetspartners.

Leader Gotland är en ideell förening, vars styrelse, LAG (Lokal aktionsgrupp) med bred representation av olika aktörer i samhället, beslutar om tilldelning av projektmedel.

Låt vår hemsida bli en hjälp i ditt arbete.

Leader Gotland har sitt kansli på Lövsta Landsbygdscentrum i Roma, där kan du också få råd och hjälp kring ditt projekt.

Välkommen!

AKTUELLT

Leader gör skillnad!
Att driva Leaderprojekt stärker det sociala kapitalet i en bygd. Det skapas nya arenor och kontakter för den lokala utvecklingen. Engagemanget ökar och påverkar den lokala identiteten positivt. Det här visar en nyligen genomförd utvärdering i leaderområdena i sydost.

Fortsätt läsa

Kalendarium
22 september LLU-möte i Lärbro 19.00-21.00
23 september LLU-möte i Garda 19.00-21.00
24 semptember LLU-möte i Eskelhem 19.00-21.00
25 september LLU-möte i Grötlingbo 19.00-21.00
29 september Arbetsutskott möte 09.00-12.00
30 september- 2 oktober Samverkansmöte med Leader SILMU i Finland

14 oktober LAG-möte


Ett LAG:arbete på Leader Gotland
Leaders styrelse LAG arbetar med en strategisk satsning för att bli ordentligt insatta i samhällsplanering, infrastruktur, boende och lokal ekonomi.

Utgångspunkten är gemensamt ansvar för långsiktig och hållbar landsbygdsutveckling.

Startstöd till sockenfiber
Ni kan nu få upp till 15.000 kronor i startstöd per förening.

Ansökningsblankett finns på www.bredbandgotland.se.

Har du frågor kontakta Leaders kansli, telefon 20 38 90.
Läs mer här

Ungdomsprojekt
Har du en idé som du vill genomföra ?
Är du högst 25 år?

Genom ungdomsprojektet Trigger kan du få möjlighet att förverkliga dina planer.

Kontakta Mona på tel: 20 38 91 så berättar vi mera om hur Leader kan bli din samarbetspartner!

Information om Leader
Skall ni arrangera ett möte i socknen, föreningen eller i någon annan grupp, där ni vill ha information om Leader?

Kontakta Leaderkansliet så planerar vi gemensamt!

LAG möten
LAG har följande mötesdatum:

Måndag 1 september, heldag
Tisdag 14 oktober
Onsdag 10 december

Medlemskap i Leader Gotland
Organisationer, föreningar och privatpersoner som "stöder den antagna Leaderplanens syfte och mål och vill göra detta genom att aktivt arbeta för landsbygdens utveckling" kan ansöka om medlemskap i föreningen Leader Gotland.

Mer info under fliken Föreningen.